вторник, 6 януари 2009 г.

Dumb and dumber

Днес, докато тънех в работно самосъжаление, един приятел ми изпрати това.

You see, the thing about dumb is that you can never discover its height or breadth or depth. Just when you think you’ve discovered the very outermost boundary of dumb, the edge of the map of dumbland, the beyond-here-lie-monsters, where you say, “No. Nothing can get dumber than this,” you look up and there’s a happy crowd way out at the horizon waving and smiling at you.

(Източник: http://www.shoestringventure.com/blog/2008/12/27/exercise-machines-its-a-race-to-the-bottom/)

*Виждате ли, проблемът с глупостта е, че никога не можете да определите нейните измерения с абсолютна точност. Точно когато си мислите, че сте на предела на глупостта, края на картата на Тъполандия, онзи момент, когато си казвате: "Не. Нищо не може да е по-тъпо от това," достатъчно е да погледнете напред и ще видите на хоризонта тълпа щастливи хора, които ви махат от отвъд.*

Няма коментари:

Публикуване на коментар