понеделник, 19 февруари 2007 г.

Change is bound to come

Време е за промяна.

Толкова много дни и месеци животът ми ме влачи по течението си. А аз се носих по гръб, отпусната в полусън. Отбягвах подводните камъни и зяпах звездите през премрежения си поглед. Разпервах пръсти и дъното се плъзгаше под мен, косите ми понякога оплитаха водораслите и аз се чувствах толкова удобно. Понякога придошлите води ме подхващаха и ме хвърляха в различни посоки, запращаха ме към дъното, давеха ме, но в крайна сметка аз отново се показвах на повърхността. Без да съм сторила нищо, просто носена от течението.

Не искам празни обещания, нямам нужда от тях. Но времето за промяна е настъпило, а ако го пропусна, ще се влея в океана от хора и неговата бездна ще ме погълне. Няма да има отломки, за които да се заловя, няма да има бряг, до който да достигна.

Change is bound to come.

Няма коментари:

Публикуване на коментар